Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat, adatvédelmi irányelvek

  1. Általános tájékoztatás

A www.kunglcr.hu és a hozzátartozó www.csaszarrobert.hu (átirányítás alatt álló honlapot) Császár Róbert (elérhetőség: kunglcr@gmail.com), írói álnevén: Robert Linori, Kungl C.R. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat

2. Szerzői jogok

A weboldalakon megjelenő szöveges tartalmak (blog bejegyzések, novellák, versek) szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználása a »Creative Commons – Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-NC-ND 4.0)« szerint lehetséges.

A szöveges tartalmak módosítása vagy üzletszerű felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges

3. A weboldal elérése

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalához való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Császár Róbert kifejezetten kizárja

4. Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (un. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

5. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló »2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról«, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló előírásait maradéktalanul betartja.

6. Hírlevél szolgáltatás

A Szolgáltató, lehetőséget kíván nyújtani a felhasználók számára elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, biztosítva ezáltal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a Szolgáltató friss híreiről.

6.1. A Szolgáltató az elektronikus hírlevél-szolgáltatás igénybevételét a természetes személy Felhasználók kifejezett hozzájárulásához köti.

6.2.  A Hírlevélre történő feliratkozás a honlapon elhelyezett „Feliratkozás Hírlevélre” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése Hozzájáruló Nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

6.3. A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a nevét és  az e-mail címét meg kell adnia.

A Szolgáltató ezen adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.  rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

6.4. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

6.5. A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.

A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

  • a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
  • a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

 

7. Képi anyagok

A honlapokon felhasznált fotók és képek a »Creative Commons Zero – Közkincs« licensz hatálya alá esnek, és olyan gyűjtőoldalakról származnak, mint a www.pixabay.com, a www.pexels.com, a unsplash.stfi.re/, vagy a visualhunt.com/, amely weboldalak ingyenesen felhasználható és módosítható, esetenként a forrásmegjelölés elhagyását is lehetővé tevő licensszel rendelkező képi anyagokat bocsátanak rendelkezésre.

8. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló »2001. évi CVIII. törvény« rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit („Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról”).